Garantie voorwaarden

Garantie voorwaarden

Wij willen er graag voor zorgen dat u als klant tevreden bent met de producten die u bij ons besteld.
De belangrijkste voorwaarde is dan ook dat uw product goed werkt.
Voor alle consumenten producten geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar.
Dit geldt niet voor B2B transacties,zie hiervoor de algemene voorwaarden.

Ingangsdatum:
De fabrieksgarantie gaat altijd in op de dag van aankoop.

Geldigheid garantie:
In de volgende gevallen valt uw product onder garantie:
Er is een gebrek/defect dat buiten uw schuld is ontstaan.
Is dit het geval dan vragen wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.
Vervolgens kunnen we in goed overleg tot een oplossing komen.


Géén geldigheid garantie:
In de volgende gevallen valt u product niet onder garantie:
Dit zijn géén fabrieksfouten, u kunt hiervoor géén aanspraak maken op garantie.

1. U vult de verkeerde brandstof in een machine.
2. U laat een artikel vallen en hierdoor werkt de machine niet meer.
3. Schade die is ontstaan door onjuist gebruik van het product.
4. Slijtage.
5. Producten waarvan de beschadiging of het defect bekend waren voor dat u het product aankocht.

Alle garantieaanvragen zullen door onze technische dienst onderzocht worden om te kijken of het probleem onder garantie valt of niet.
Wij verzoeken u eerst contact met ons op te nemen.
Vervolgens kunnen we in goed overleg tot een oplossing komen.